Propagační a náborový leták sklářského učiliště v Janštejně.