Grafické ztvárnění vozového parku firmy AD SECURITY, 1997