Jindřichův Hradec
15° východní délky
13:00 letního času