Průhled celou nástavbou skrz bytové dveře. Tato trasa se zavírala až poslední.